Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bekjempelse av planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden. I Songdalen har den blitt observert i Brennåsen og på Augland, mellom annet.

Foto av landøyda som er en gul blomst som tilhører svineblom i kurvblomstfamilien.Et flerårig giftig ugress

Landøyda er et flerårig ugress som vokser i beiter og langs veier og grøfter, og som er lett kjennelig på sine gule blomster nå på ettersommeren.

Landøyda er giftig for storfe og hest, forgiftningen er kronisk og oftest dødelig ("Sirasjuka"). Storfe og hest vraker normalt planten på beite, men forgiftning kan forekomme. Landøyda er ikke giftig for småfe, men for storfe og hest er plantene giftige også etter tørking.

Registrer funn av planten

Funn av planten landøyda rapporteres til kommunens landbruksforvaltning. Send e-post til landbrukskontoret, postmottak@songdalen.kommune.no. Eller du kan selv registrere funn på www.artsobservasjoner.no.

Hvordan bekjempe landøyda?

Fylkesmannen og Norsk Landbruksrådgiving Agder har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om hvordan en best kan bekjempe landøyda. Det eksisterer også en handlingsplan for bekjempelse av ugresset.

Kommunen kan fatte vedtak om trekk i areal- og kulturlandskapstilskuddet dersom foretak lar landøyda og andre problemugress ta overhånd på jordbruksareal.

Lenker til disse dokumentene finner du her:


Publisert: 22.08.2019 12:54
Sist endret: 22.08.2019 14:11