Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Boligprogram for nye Kristiansand på høring

En arbeidsgruppe for Søgne, Songdalen og Kristiansand har utarbeidet et felles boligprogram for nye Kristiansand som nå legges ut på høring i åtte uker, etter vedtak i fellesnemnda.

Boligprogram for nye Kristiansand 2020 – 2023

Arbeidsgruppa for boligprogrammet nye Kristiansand

 Arbeidsgruppa for nye Kristiansands første boligprogram er ferdig med sitt arbeid, og boligprogrammet for nye Kristiansand 2020 – 2023 legges nå ut på høring i åtte uker. Gruppa er plassert foran modellen av Kristiansand, som nå må utvides med Søgne og Songdalen. Fra venstre Harald Karlsen, Vibeke Wold Sunde, Line Baasland og Thor Skjevrak. Foto: Ragna Marie Henden

- Dette boligprogrammet er det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. Boligprogrammet vil legge grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. Det er dermed et styringsredskap for kommunen og i forhold til private parter, sier Line Baasland i Kristiansand kommune.

Behandlet i fellesnemnda

Boligprogrammet var oppe til behandling i fellesnemnda 28. mai, med vedtak om å legge forslaget ut på høring.

Boligprogrammet viser en oversikt over Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes utbyggingspolitikk, og tabell over utbyggingsområdene i kommunene. Boligprogrammet gir også en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser i hver av kommunene, som er vektlagt i forbindelse med utarbeidelse av boligprogrammet. Videre inneholder boligprogrammet oversikt over befolknings- og boligutvikling, befolkningsprognoser og prognose for framtidig boligbehov i den nye kommunen. Prognosene for befolkning og boligbehov viser at nye Kristiansand har god boligarealreserve både på kort og lang sikt, og at store deler av boligbehovet kan realiseres innenfor eksisterende tettsted.

Dagens politikk for de eksisterende kommunene gjelder inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og utbyggingspolitikk for nye Kristiansand. Den nye kommunen skal for perioden 2020-2023 tilrettelegge for et byggevolum på ca 800 boliger pr. år.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for boligprogrammet har bestått av Thor Skjevrak i Songdalen kommune, Torkjell Tofte i Søgne kommune, Anne Marit Tønnesland i Søgne kommune, Vibeke Wold Sunde i Søgne kommune, Harald Karlsen Kristiansand i kommune og Line Baasland i Kristiansand kommune.

Boligprogrammet på høring i åtte uker

Boligprogrammet sendes på høring fra 14. juni til 9. august.

Boligprogrammet kan du lese her

Du kan også hente et ferdig trykket eksemplar følgende steder:

  • Servicetorget på rådhuset på Nodeland i Songdalen kommune
  • Servicetorvet i Rådhuskvartalet i Kristiansand kommune
  • Servicetorget på rådhuset på Tangvall i Søgne kommune

Eventuelle merknader til forslaget til boligprogrammet sendes innen 09.08.2019.

Send merknad via elektronisk skjema her

Eller send e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Du kan også sende per post til: Kristiansand kommune, Teknisk direktør stab, Postboks 417, 4604 Kristiansand.

Merk med sakens referansenummer: 201908135.


Publisert: 14.06.2019 09:33
Sist endret: 14.06.2019 12:22