Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Budsjettmøte i nytt formannskap

Det nye formannskapet har budsjettmøte i formannskapssalen i Kristiansand 4. desember klokka 09.00. Møtet er åpent for publikum.

Vedtas i bystyret 18. desember

Formannskapssalen

På møtet skal politikerne diskutere kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for de neste fire årene. 

Forslaget ble presentert for det nye bystyret 30. oktober.

Fra 18.- 22. november ble forslaget behandlet i de politiske utvalgene i den nye kommunen:
by- og stedsutviklingsutvalget, kulturutvalget, nærings- og eierskapsutvalget, organisasjonsutvalget, oppvekstutvalget og helseutvalget.

Etter behandlingen i formannskapet, skal det nye bystyret vedta budsjett og økonomiplan. Det skjer i bystyremøtet 18. desember.

Andre saker på møtet

Det nye formannskapet skal også behandle disse sakene på møtet 4. desember:

  • Forslag til høringsuttalelse Regionplan Lister 2030.
  • Valg av representant til Sørlandets kompetansefond 2019 - 2023.
  • Reglement for arbeids- og inkluderingsutvalget.
  • Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 
  • Reglement for håndtering av overskudd og underskudd.

Sakspapirer til møtet 


Publisert: 02.12.2019 12:42
Sist endret: 02.12.2019 13:01