Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Driver du lag eller forening i Songdalen?

Les her om kommunens register, kulturkalender og ulike støtteordninger

Lag- og foreningsregisteret 

Vi har et eget lag- og foreningsregister på nettsiden. Oppføring i registeret er obligatorisk for å kunne søke på de fleste støtteordningene, og for tildeling av treningstider. Registeret brukes aktivt av både kommunen og andre. Vi har 91 registreringer fordelt mellom ulike kategorier som idrett, humanitære organisasjoner, velforeninger og flere.

Dere må selv registrere laget eller foreningen i registeret. Det er også dere selv som holder informasjonen oppdatert. Spesielt viktig er det at kontaktinformasjonen er oppdatert, slik at de som vil ha kontakt eller dele informasjon med dere, kommer til riktig person. 

Vi ber lagene sjekke at riktig informasjon er registrert. Personen som står som kontaktperson har ofte innloggingsinformasjonen – dere får tilsendt passord ved innlogging. Hvis dere ikke kommer inn, ta kontakt med postmottak@songdalen.kommune.no så hjelper vi dere. 

Her finner du registeret: www.songdalen.kommune.no/lag-og-forening/ 

Register

Trykk på "mine foreninger" for å oppdatere en registrering. Eller "opprett forening" for å legge inn en ny oppføring. 

Arrangementer i kulturkalenderen

Arrangører av ulike aktiviteter og arrangementer kan legge inn sine egne kalenderregistreringer. Det er også mulig å laste opp bilder. Registreringen må godkjennes hos oss, før den blir synlig i kalenderen. 

Ta kontakt om dere lurer på noe. Jo flere som forteller om hva som skjer, jo mer oversikt får både publikum, arrangører og kommunen. 

Her finner du kalenderen http://www.songdalen.kommune.no/kalender/Trykk på "opprett arrangement" i søkefeltet for å legge inn et nytt arrangement. 

Kalender logg inn

 Infoskjermene på rådhuset 

Vi hjelper også med å spre informasjon om arrangementer og lignende gjennom plakater på inforskjermene på rådhuset. Send plakat i liggende format til postmottak@songdalen.kommune.no. 

Støtteordninger

Ved kommunesammenslåingen i 2020 vil alle i den nye kommunen ha felles støtteordninger. Frem til da gjelder Songdalen kommunes støtteordninger som før.

Lurer du på hvilke tilskuddsordninger som kommunen har kan du lese mer på denne siden.
Her finner du rettningslinjer og hvordan du søker de ulike ordningene. 

Kulturmidler
I år er det en ekstra runde med utdeling av kulturmidler.
Merk søknadsfrist 1. september. Det er samme søknadsprosedyre og skjema som de faste rundene.

Fikk du tildelt penger i vår, men trenger mer midler til aktiviteter, utstyr, drift eller ulike tiltak, kan du sende søknad på nytt. Ordningen er også åpen for nye søkere/søknader. 

Barn og unge
Støtteordning til lag og foreninger for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge. Denne støtteordningen tilbyr vi for andre gang i kommunen. Andre tildelingsrunde har søknadsfrist 15. september.

For å få støtte må laget delta på dugnad eller sette seg inn i ALLEMED-verktøyet. Dette er et supert verktøy for å reflektere og få innspill til hvordan vi kan få med alle barn og unge i fritidsaktiviteter.

Det blir ALLE MED dugnad mandag 26. august på Noden. Les mer her. 

Arrangementstilskudd
Har du et arrangement som skal gjennomføres i kommunen og trenger støtte? Arrangementstilskudd gis ved løpende tildeling etter søknad. Les mer om krav til søknad og fremgangsmåte på egen side. 


Publisert: 14.08.2019 11:11
Sist endret: 20.08.2019 09:48