Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gratis kurs i sinnemestring

Et tilbud til kvinner og menn med volds- og aggresjonsproblemer.

Sinneterapi

Sinneterapi er et tilbud til kvinner og menn som har problemer med å finne passende reaksjonsformer. Hos oss møter du behandlere som har god kjennskap til denne problematikken samt lang erfaring med ulike former for vold og aggresjon. I tillegg til den hjelp det kan være for den enkelte klient, tror vi også det kan bidra til økt livskvalitet for øvrige familiemedlemmer.

Vold er ditt ansvar

Vold er en av mange alternative måter å reagere på. Når du bruker vold, er dette din reaksjonsform - ditt alternativ. Mange vil føle at det ikke finnes alternativer, at det ikke er mulig å reagere på andre måter, eller de klarer ikke å styre seg selv. Det finnes alternativer til vold, men mange trenger hjelp til å gjøre seg bruk av dem.

Hva er vold?

Fysisk vold er konkrete handlinger som strekker seg fra holdning, risting, dytting og ørefiker - til alvorlige skadelige handlinger - i verste fall drap. For dem som utsettes for volden, er den fysiske skaden sjelden det viktigste. Det truende inntrykket og sinnet som følger handlingene, gjør mest vondt. Psykisk vold er handlinger som skremmer, ydmyker og kontrollerer, eller gjør noe som får andre til å føle seg mindreverdig og usikker. Det kan være nedvurderende og ydmykende bemerkninger. Psykisk vold får folk til å føle seg "små", usikre, urolig og redde.

Det blir ikke bedre, det blir verre

Volden blir ikke borte av seg selv. Du må ta den alvorlig og gjøre noe med den. Dette er vanskelig, mange kvinner og menn trenger hjelp til denne jobben. Som person må du være villig til å se på dine egne reaksjoner.

Vold løser ingen problemer

Vold løser ingen problemer. Den som utsettes for vold tar skade av det. Vold gir både fysiske og psykiske sår. Det største "såret" er den angst vold skaper. Vold dreper følelser, og derfor vil volden drepe kjærligheten. Volden smerter også for den som bruker den. Det er vondt å leve sammen med en når du ikke kan vite om hun/han er sammen med deg fordi hun/han er redd deg, eller fordi hun/han er glad i deg. Hvis det er et mål for deg å kunne leve i et harmonisk forhold, preget av gjensidig respekt, så er vold den dårligste veien til dette målet.

Kursstart

Kursstart november/desember 2018.

Ønsker du mer informasjon eller å melde deg på kurs?

Ta kontakt med en av kurslederne:

Anette Kvarud tlf. 982 32 219 (sosionom og mestringsterapeut)
e-post anette.kvarud@songdalen.kommune.no

Anette Haugjord tlf. 482 35 046 (psykolog)
e-post anette.haugjord@songdalen.kommune.no


Publisert: 08.11.2018 12:55
Sist endret: 08.11.2018 14:23