Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Knut Mørch tildelt årets kulturpris

Songdalen kommunes siste kulturpris ble delt ut under tenningen av julegrana  i Haugenparken søndag 1. desember.

Julegrana i Haugenparken 2019Tenning av julegrana

Songdalen skolekorps arrangerte også i år et hyggelig arrangement rundt tenning av julegrana i Haugenparken. Mange var samlet for å se julegrana få lys, høre korpset spille og oppleve julestemningen første søndag i advent. 

Overrasket prisvinnerOrdfører Johnny Greibesland overekte kulturprisen til Knut Mørck

Kultur og utviklingskomiteen har i år bestemt at kulturprisen for 2019 går til Knut Mørch.
Ordfører Johnny Greibesland overrakte prisen til en overrasket Mørch, som ikke visste noe om tildelingen på forhånd.

Ordføreren begrunnet tildelingen med følgende ord:

– Knut har og har hatt mange styreverv og bruker mange dugnadstimer i frivillige organisasjoner i Songdalen. Han ivrer for at man som medmenneske kan gjøre en innsats for mennesker som trenger det. 

Han er blant annet styreleder i Songdalen Frivilligsentral. Det var han som tok initiativ til interimstyret i 2007 og har sittet som styreleder siden oppstart i 2008. Her er han lyttevenn, ruslevenn og avlastning i hjemmet hvor han er hjemme hos ulike familier. Han tar i et tak når det trengs og har stadig nye ideer til tilbud og aktiviteter. 

Knut Mørch er også med og styrer gla’bussen, som kjører både til dagsenter og håndballtreninger.  Han har vært aktiv over mange år i Lions Club Greipstad hvor han har vært i styret i perioder og drevet klubbavisen. I tillegg er han styremedlem i Songdalen Pensjonistforening.

Songdalens kulturpris

Kunstverk av Gro Suvatne 2019Kulturprisen i Songdalen deles hvert år ut som anerkjennelse for særlig fremragende innsats for kommunens kulturliv. Dette blir den siste kulturprisen Songdalen kommune deler ut som egen kommune. Prisen er et kunstverk laget av keramiker Gro Suvatne. I tillegg får vinneren et diplom som viser at de er vinnere av Songdalen kommunes kulturpris 2019.

Prisen har blitt delt ut siden 1987 og har gått til en rekke av flotte bidragsytere til kulturlivet i Songdalen. Det er mange som gjør en innsats for at Songdalen blir et godt sted å bo og leve.  


Publisert: 02.12.2019 10:20
Sist endret: 02.12.2019 13:16