Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny tilskuddsbase for nye Kristiansand

Nå lanseres Tilskuddsbasen, en søknadsportal for lag, organisasjoner og foreninger i den nye kommunen som ønsker å søke om tilskudd. Dette blir en mer oversiktlig måte å søke på, forklarer kulturrådgiver, Jørgen Skauge.

 

Tilskuddsordninger

Fra venstre: Benny Klokkervold, Jørgen Skauge, Petter Stranger, Angjerd Munksgaard, Elisabeth Engemyr og Helle Geheb.

Tidligere har søknadsprosessen vært fordelt på flere portaler, og med forskjellige skjema. Nå samler vi alt samme sted og søkeren kan følge saksbehandlingen tettere, forklarer Skauge.

I tillegg til Tilskuddsbasen, som er den digitale søknadsportalen for tilskudd, opprettes Aktørbasen. Dette blir et felles register med oversikt over alle lag, foreninger og organisasjoner i den nye kommunen.

Aktørbasen er koblet opp mot Brønnøysundregisteret, slik at all informasjon vil være oppdatert og lagret for hver aktør, sier Skauge.

Link til Tilskuddsbasen

Link til Aktørbasen

Alt samles ett sted

En av de største fordelene med den ordningen er at alt blir samlet på et sted. Når en bruker logger seg inn på portalen vil de få en oversikt over tilskuddsordninger, hvilke de har søkt på, hvor langt i prosessen søknaden er kommet, og ikke minst se historikken. ─ Mange lag og foreninger bytter ledere, og mister da samtidig oversikten over korrespondansen de har hatt med kommunen. Med den nye ordningen følger all saksbehandling aktøren, og ikke personen som søker på vegne av aktøren, sier Skauge.

Siden søknadsprosessen er tilknyttet Brønnøysundregisteret, vil også søknadsprosessene oppleves mer brukervennlig og strømlinjeformet, da informasjonen om aktøren blir lagt inn i søknaden automatisk. I tillegg kan saksbehandleren kontakte aktøren for mer informasjon, via portalen. 

Første søknadsfrist er 19. november

Alle som ønsker å søke på de sju tilskuddsordningene som er åpne for søknader må registrere seg i Aktørbasen, for så å søke på tilskuddene via Tilskuddsbasen. Fristen for å sende inn søknaden er 19. november, og den politiske saksbehandlingen vil skje i januar. 

Tilskudd for utsatte / vanskeligstilte barn og unge

  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus-  og psykisk helsefeltet.
  • Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.
  • Tilskudd til bruker-, interesse-, og pårørendeorganisasjoner.
  • Tilskudd til organisering av frivilling innsats på helse-, sosial- og omsorgsfeltet.
  • Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus.
  • Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner.

 


Publisert: 21.10.2019 08:33
Sist endret: 21.10.2019 09:03