Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søk kulturstipend 2019

Søknadsfrist 1. oktober

Send inn forslag eller søk selv

Songdalen kommune deler ut et kulturstipend på 5000 kroner til relevante prosjekter. Kjenner du noen som har bruk for stipendet, eller er du selv i en slik posisjon? Send inn en kort beskrivelse av hvem du/dere/den/de er og gjerne litt om hva det er ønskelig å bruke stipendet til.

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulent Ane A. Seljeseth

Kulturstipend

Kulturstipendet skal fremme kulturell virksomhet i bygda. Stipendet går til alle, med vekt på unge mennesker, som ønsker å utvikle seg selv og sin egen virksomhet innenfor det lokale kulturfeltet, eller som kultureksport utover kommunegrensene. 

Stipendet er på 5000 kroner og blir utlyst på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Slik søker du:

Du kan sende forslag på kandidater eller søke på egne vegne. Søknadsfrist er 15. november hvert år. (NB! i 2019 er søknadsfristen 1. oktober)

Send inn ditt forslag på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no. Merk e-posten med  "Kulturstipend" i emnefeltet.

Eventuelt kan du sende inn forslaget per post til:
Songdalen kommune, v/kultur, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Retningslinjer for Songdalen kommunes kulturstipend

1. Songdalen kommunes kulturstipend kan deles ut hvert år i den grad Kultur- og utviklingskomiteen finner frem til kandidater.

2. Kulturstipendet skal være en stimulans, primært for yngre kulturutøvere i kommunen, og Kultur- og utviklingskomiteen kan dele ut ett eller flere stipend etter vurdering av de innkomne søknadene.

3. Tildeling av stipend skjer etter forslag fra den enkelte søker eller gjennom organisasjoner/ institusjoner søkeren er tilknyttet.

4. Utlysning av kulturstipendet skjer hvert år i alle relevante medier, med frist i høstsemestret.


Publisert: 26.08.2019 15:20
Sist endret: 28.08.2019 09:21