Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utstilling etter Cool Planning

Biblioteket viser i uke 45 og 46, vandreutstillingen etter Cool Planning workshopen i september.

Cool planning utstilling

Utstillingen

80 internasjonale og nasjonale studenter og planleggere jobbet intensivt fra 24. til 28. september 2018 med å lage forslag til smarte løsninger for bysentra på Nodeland, Tangvall og i Kvadraturen. "Cool planning in New Kristiansand" var navnet på workshopen.

Deres tanker og ideer for Nodeland og Tangvall er nå utstilt på plansjer på biblioteket på Nodeland i uke 45 og 46.

Om Nodeland og Tangvall

Cool planning skriver på sin omtale av utstillingen følgende:

"På Nodeland ble det anbefalt å satse på et publikumsbygg for togstasjon og buss med en kafé. Dette hadde studentene fanget opp som etterspurt blant de unge. Her så planleggerne også store muligheter i å utvikle tilbud og traséer rundt elva, og legge bedre til rette for aktiviteter og tilbud spesielt for unge. Hyppigere togavganger mellom Nodeland og Kristiansand stod også på lista.Toget tar 9 minutter mens busstilbudet var testet av studentene og tok nærmere 40 min med bytte underveis.

På Tangvall så planleggerne muligheter for økoturisme og utnytte egenprodusert mat i området. Bedre tilrettelagt kollektivtransport og et attraktivt sentrum med mer tilbud for unge, og med gode fasiliteter i tilknytning til kollektivtilbudet ble nevnt. Elva i Søgne ble også her fremhevet som et satsingsområde. Kystlinja langs Kristiansand og Søgne ble også anbefalt å satse mer på, og tilby kollektiv båttransport mellom Kvadraturen og Søgne."

Velkommen innom!

Les mer om Cool Planning her.

 

 


Publisert: 05.11.2018 14:31
Sist endret: 05.11.2018 15:01