Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vi legger ny vannledning i Brennåsen

I høst skifter vi ut vannledningen som går fra Brennåsen til Farvannet

Ny vannledning

 Ny vannledning

Frem til nå har vannet i Brennåsen blitt transportert gjennom et gammelt rørsystem hvor størsteparten av rørene ble lagt på slutten av 1940-tallet. Rørene var en del av det tidligere Brennåsen vannverk som ble overtatt av kommunen i 1970. De er nå blitt så gamle at risikoen for driftsforstyrrelser er stor, og har derfor behov for å bli skiftet ut.

Kommunestyret vedtok i vår utskifting av ledningen som går fra Brennåsen til Farvannet, og arbeidet har nå startet opp. Repstad Anlegg vant anbudskonkurransen og ble dermed valgt som entreprenør. Dersom alt går etter planen skal de være ferdig med arbeidene innen årsskiftet.

Den nye ledningen vil bli lagt over jordet ved Brennåsen senter, under fylkesvei 461 og opp Møllebakken. Den vil sikre trygg og stabil leveranse av drikkevann til Brennåsen og Mjåvann industriområde i lang tid fremover.

Kommunen oppfordrer folk i området til å ferdes med aktsomhet, og vise hensyn til anleggsarbeidene. Grøftene vil bli sperret av med gjerder, og hauger med sand/jord.

Gang- og sykkelstier skal holdes åpne i anleggsperioden, men det vil til tider være noen innsnevringer og omlegginger.

Informasjonsmøte

Det skal være et eget informasjonsmøte for beboere i Møllebakken, som vil bli berørt av arbeidet. Det kommer en egen innkalling til dette møtet.

Kontakt

Henvendelser kan rettes til prosjektleder Bjørnar Valle Nygårdseter.

E-post: bjornar.valle.nygardseter@songdalen.kommune.no, tlf. 954 38 809. 


Publisert: 21.10.2019 14:26
Sist endret: 21.10.2019 14:59