Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Slik melder du inn skade på Telenors kabelnett

På oppfordring fra Telenor videreformidler vi hvordan du kan melde inn skader på kabelnettet.

Meld fra

Ser du trær som henger over linjen eller annet som kan medføre skade vil Telenor at du melder fra her: www.telenor.no/kabelnett 

Disse skadene kan meldes inn:

  • Trær over linjen / fare for Telenors linjenett
  • Har gravd med kart fra gravemelding, funnet ukjent kabel - kabepåvisning
  • Har sett skader på Telenors kabler / utstyr (påkjørsel / graveskade / hærverk)
  • Observert slakk / stram kabel hos Telenor
  • Jeg / vi har skadet Telenorsk kabler eller utstyr
  • Fjerne / utbedre Telenors infrastruktur som er til fare for liv og helse

Publisert: 21.03.2018 14:45
Sist endret: 21.03.2018 14:55