Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledsagerbevis

Søknadsskjema

Søknadsskjema ledsagerbevis til utskrift

Hva er et ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset skal gi funksjonhemmede og mennesker med psykiske lidelser samme mulighet som andre til å delta på kulturarrangementer og fritidstiltak. 
Har du ledsagerbevis, kan du ta med en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidstiltak i Songdalen og Kristiansand kommune.

Hvem kan være ledsager?

Den som får ledsagerbevis, kan selv bestemme hvem som er ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men like gjerne et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan være forskjellige personer fra arrangement til arrangement.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har en lidelse eller en funskjonshemning, som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement, kan søke. Søkeren må være fylt åtte år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.

Kan trygdede få ledsagerbevis?

Du kan få ledsagerbevis etter sosialt og helsemessig behov, og ikke ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.

Hvor kan du bruke ledsagerbeviset?

Her er noen av stedene du kan bruke ledsagerbeviset:

 • Kristiansand kanonmuseum
 • Aquarama
 • IK Våg
 • IK Start
 • Idda Ishockey
 • KIF håndball
 • Kilden
 • Kristiansand Dyrepark (dagtid og kveldsshow)
 • Kristiansand kino
 • Kristiansand Turnforening
 • Nettbuss (Kristiansand)
 • Vest Agder Fylkesmuseum

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er et saksbehandler som behandler søknader om ledsagerbevis. Det går an å klage på et avslag om ledsagerbevis. Klagen sendes til helse- og omsorgsseksjonen:

Helse- og omsorgsseksjonen
Postboks 84
4685 Nodeland

Informasjon fra Statens råd for funksjonshemmede

Brosjyre "Mer glede- mindre utgifter"


Publisert: 02.02.2017 12:35
Sist endret: 02.02.2017 13:21