Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flyktningehelseteam

Flyktningehelseteamet

Flyktninghelseteamet er et flerfaglig kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, familiegjenforente og enslige mindreårige med flyktningbakgrunn som kommer til Songdalen. Teamet skal bidra til å tilrettelegge for helsehjelp til flyktninger, håndtere helsefaglige spørsmål rundt flyktningsituasjonen, gi råd i enkeltsaker samt fungere som en kommunikasjonskanal inn til kommunens øvrige helsetjenester.

Flyktningehelseteamet samarbeider tett med de andre tjenestene i Familiens hus.

Vi tilbyr:

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse (herunder også psykisk helse)
  • Legeundersøkelse (obligatorisk for barn) / behandling
  • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner der det er behov. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Flyktningehelseteamet videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege. Alle som arbeider i Flyktningehelseteamet er utdannet helsepersonell og er underlagt taushetsplikt. Vi legger stor vekt på at våre brukere skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen.

Flyktningehelseteamet er tilstede på Birkelid læringssenter hver torsdag. Resten av uka holder vi til i Familiens hus.

Kontakt oss

Familiens hus holder til på Rådhuset i Songdalen.
Tlf: 38 18 33 65 / 906 01 345(helsestasjonen)
E-post: familienshus@songdalen.kommune.no 
(vennligst ikke send personsensitive opplysninger på e-post)

Sjekk ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde:

www.facebook.com/familienshus


Publisert: 17.10.2016 12:51
Sist endret: 19.10.2016 16:19