Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Meld fra om nytt ildsted

Installasjon av ildsted

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos KBR (Kristiansandsregionen brann og redning).
Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke må du alltid sende melding til KBR hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at brannvesenet skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Eier er ansvarlig

Du som eier er ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt.

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsmyndigheten. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det likevel sendes melding til KBR, slik at de får registrert det.

MELD FRA TIL BRANNVESENET OM INSTALLASJON AV ILDSTED


Publisert: 18.10.2017 16:20
Sist endret: 18.10.2017 16:21