Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planforslag nye Rosseland skole - høring/ettersyn og folkemøte

Planforslag for detaljregulering nye Rosseland skole legges ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er 27. august 2018.

Innspill sendes via  SKJEMA FOR INNSPILL

eller send e-post til: postmottak@songdalen.kommune.no merkes med sak: 18/00209.

Saken ble behandlet i planutvalget 20. juni og følgende vedtak ble fattet:
Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-10 legges planforslag for detaljregulering nye Rosseland skole ut til offentlig ettersyn og høring.

Dokumenter i saken:

Folkemøte

Det arrangeres folkesmøte på Rosseland skole 23.08.2018 kl. 17.00.
Velkommen!


Publisert: 21.06.2018 12:18
Sist endret: 21.06.2018 17:36