Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rengjøring av vannledningsnettet

4. juni - 15. juni skal kommunen drive årlig rengjøring av vannledningsnettet og vannet kan bli borte i korte perioder.

Hvor og når

I perioden 4. juni - 15. juni skal kommunen drive med årlig rengjøring av vannledningsnettet. Vedlikeholdet går ut på å spyle ut gammelt vann og partikler fra det kommunale vannledningsnettet fra og med Stokkeland og sørover.

Arbeidet foregår på dagtid, med unntak av natt til tirsdag 5. juni hvor jobben vil foregå natterstid.

Hvorfor gjør vi dette?

Rengjøringen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i Songdalen kommune. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann.

Målet er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi dårligere bruksmessig vannkvalitet, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Dette foregår ved at vi åpner opp utspylingsventiler der vi slipper ut vannet som er i ledningene.

Vannet kan bli borte i korte perioder

Arbeidet kan føre til trykkforandringer når jobben pågår og abonnenter som ligger høyt i terrenget kan bli helt uten vann.

Det kan også bli noe brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Vannet er likevel helt trygt å drikke.

Rengjør din egen vannledning

Etter at jobben er avsluttet er det tilrådelig at alle abonnenter rengjør sin egen private vannledning ved å tappe ut kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.


Publisert: 31.05.2018 12:18
Sist endret: 06.06.2018 11:07
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041