Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtatt områdeplan for Nodeland sentrum

Vedtak

Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i Songdalen den 19.06.2019, saksnummer 18/19, områdeplan for Nodeland sentrum.

Vedtak og plandokumenter

Den vedtatte planen består av:

Vedtaket kan med hjemmel i plan – og bygningslovens § 1-9 påklages. Frist for å klage er satt til 30.10.2019.

Eventuell klage sendes til Songdalen kommune, boks 53, 4685 NODELAND


Publisert: 09.10.2019 17:33
Sist endret: 09.10.2019 18:00