Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler

Spillemidler

Det kan søkes spillemidler  til idrett- og friluftsanlegg, løypetiltak samt rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg, Det kan også søkes om statstilskudd til lokale kulturbygg.

Betingelsen for å søke spillemidler er at prosjektet er tatt med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 

Søknadsfristen til Songdalen kommune er satt til den 15. september.

Vi ønsker også innspill på anlegg det kan være aktuelt å søke spillemidler til for senere år, slik at det kan tas høyde for dette i kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Slik søker du:

Fullstendig utfylt søknad, inkludert aktuelle vedlegg, sendes elektronisk til kommunens kontaktperson for spillemidler Terje Premak:  postmottak@songdalen.kommune.no

Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no under Søknads- og regnskapsskjema.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016


Publisert: 21.09.2016 11:56
Sist endret: 21.09.2016 11:56