Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Søk redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Dersom du har lav inntekt kan du søke om å få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. 
Det finnes to nasjonale ordninger du kan søke om:

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med samlet skattbar inntekt under 548 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling, slik at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens skattbare inntekt.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din og ut barnehageåret.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 3-, 4- og 5-åringer.

Dette gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. 

Søknadsskjema

SØK REDUSERT FORELDREBETALING OG/ELLER GRATIS KJERNETID

Husk alltid å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon som lønnslipp, vedtak fra NAV o.l. Dokumentasjonen kan lastes opp og sendes inn sammen med skjemaet.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hos Utdanningsdirektoratet.


Publisert: 28.03.2016 09:57
Sist endret: 28.03.2016 09:58