Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søk kulturskolen

Søknad og betingelser

Søknadsfristen til Songdalen kulturskole for skoleåret 2018/2019 er 1. mai. 
Etter søknadsfristen kan søknader sendes fortløpende.

SØK KULTURSKOLEN

Aktive elever og elever på venteliste må også registrere seg på nytt. Dette gjøres ved å logge på speedadmin.dk med brukernavn og kodeord. Dette ble oppgitt i e-posten som ble sendt ut da søkeren fikk innvilget plass eller fikk beskjed om plass på venteliste inneværende skoleår. Ta kontakt med rektor hvis du har spørsmål om dette.

Elever som ønsker å melde seg ut gjør dette fra sin profil i speedadmin eller via e-post til rektor.

Betingelser ved påmelding til Songdalen kulturskole

Betingelser for nedlasting/utskrift.

OPPTAK

Alle tilbud blir gitt med forbehold om at det er et tilstrekkelig elevgrunnlag til å starte opp nevnte tilbud. En elev som har fått plass i kulturskolen er garantert undervisning hele skoleåret dersom ikke annet er nevnt, men må re-registrere seg elektronisk på nosongdalen.speedadmin.dk foran hvert skoleår innen opplyste frist.

Kulturskolen oppfordrer gjerne interesserte elever til å søke mer enn ett tilbud, med forbehold om at det er elever uten eksisterende tilbud som prioriteres på ventelistene.

UNDERVISNINGSTIMENE OG SKOLERUTE

Undervisning gis individuelt eller i grupper. Undervisningstimene for instrumentalelever varer normalt 20 minutt. Undervisningstimene i andre disipliner varer normalt 50-90 minutt. Undervisningsåret er på 35 uker og følger stort sett grunnskolens skolerute.

ELEVENS FRAMMØTE

Eleven plikter å komme presis til undervisningstimene. Dersom eleven er syk eller uteblir av andre grunner, erstatter ikke skolen disse timene. Eleven bør så godt det lar seg gjøre gi beskjed til læreren dersom han/hun ikke kan møte til en time. Elever som uteblir fra undervisning uten god grunn flere ganger kan miste retten til skoleplass.

LÆRERENS FRAMMØTE

Dersom læreren ikke kan møte til en undervisningstime blir det forsøkt å skaffe vikar. Dersom dette ikke er mulig og undervisningstimen må avlyses, blir foreldrene til de berørte elevene varslet om dette så raskt som mulig ved SMS eller telefon.
Skolepengene blir redusert dersom det totale antallet avlyste timer overstiger fire i løpet av skoleåret.

UTMELDING

Ønsker eleven å melde seg ut av kulturskolen, foregår dette på  nosongdalen.speedadmin.dk.
Bruk knappen "utmelding" i toppmenyen. Du kan også sende e-post til rektor mark.candasamy@songdalen.kommune.no.

SKOLEPENGER 

Skolepengesatsen blir justert hvert kalenderår. En elev som har fått plass i kulturskolen binder seg til å betale for hele semesteret etter tre uforpliktende prøvetimer. Regning for høstsemester blir sendt ut i slutten av september og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar.
Gjeldende satser finner du her.

SØSKENMODERASJON

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: Én elev betaler 100 %, to elever 150 %, tre elever 175 %, fire elever eller flere 200 %. Det gis ikke søskenmoderasjon for flere enn ett tilbud.

FLERFAGSMODERASJON

Elever som deltar på flere enn ett tilbud får 50 % moderasjon for tilbud nr 2.

 

Informasjon om kulturskoletilbudet.


Publisert: 20.10.2016 05:51
Sist endret: 20.10.2016 05:53