Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Private brønner skal registreres

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Registrering er gratis.

Fra 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet.

Registreringsskjema finner du på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Hva er et vannforsyningssystem?

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.

Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet bestå av en brønn, bekk eller et tjern.

Produserer systemet ditt mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, og ikke forsyner sårbare abonnenter (for eksempel sykehus eller barnehage), skal du registrere dette via knappen over. Dere som får drikkevann fra vannforsyningssystemet må bli enige om hvem som skal fylle ut skjemaet. Det skal bare sendes inn et skjema per vannforsyningssystem.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra
små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i
drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig
informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Har du spørsmål til registreringen?

Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling,
eller sende epost til post@mattilsynet.no

Eller gå inn på Mattilsynets nettside og les "Slik registrerer du små vannforsyningssystem"

Større vannforsyningssystemer

Produserer systemet ditt mer enn 10 m3 drikkevann per døgn (tilsvarer normalt vann til flere enn 50 personer), skal det registreres via det ordinære registreringsskjemaet i Mattilsynets skjematjeneste. Det samme gjelder for vannforsyningssystem som leverer vann til sårbare abonnenter.


Publisert: 30.05.2018 17:53
Sist endret: 30.05.2018 19:27