Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilbakestrømssikring

Alle nye vanninstallasjoner skal være sikret mot tilbakestrømning eller inntregning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrengning av vann fra andre vannkilder.

Det er NS-EN 1717 som legges til grunn og det henvises til Standard abonnementsvilkår, Teknisk bestemmelser pkt. 2.4 Sikring mot forurensning og VA-Miljøblad nr. 61 - 2016.

Denne bestemmelsen har også tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende installasjoner


Publisert: 04.05.2018 11:11
Sist endret: 04.05.2018 11:28
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041