Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feil på gatelys

Meld feil på gatelys

Slik gjør du:

  • Klikk på knappen "Meld feil på gatelys"
  • Zoom i kartet eller søk på adresse for å finne riktig gatelys
  • Klikk på gatelyset og "Meld inn feil på veglys"
  • Velg type feil. Øvrige felt er valgfrie.
  • Klikk på "Meld inn feilen" for å fullføre  

MELD FEIL PÅ GATELYS

  • Røde punkt i kartet er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt eller startet.
  • Gule punkt er feil der utbedring er planlagt eller startet
  • Veglys som driftes av Statens vegvesen vil på sikt bli markert grå i kartet.


Hvem retter feilen?

Det er Mesta AS Elektro, på oppdrag fra Songdalen kommune, som retter feil eller mangler. De gjennomfører fire vedlikeholdsrunder i året.

Vedlikeholdsrunder

18. - 22. februar 2019
23. - 26. april 2019
Oktober 2019
12. desember 2019

Feil på enkeltlamper blir rettet i faste runder som kjøres i februar, april, september og november.
Større feil rettes snarest mulig.

Fylkes- og riksveier

Er det feil eller mangler på gatelys langs fylkes- og riksveier skal dette rapporteres til Statens vegvesen. Ring 175 for å melde om feil og mangler, eller kontakt Statens vegvesen her.

 


Publisert: 24.05.2016 15:15
Sist endret: 24.05.2016 15:21